2011-02-00 Fåglar Råstasjön

Råstasjön har en fågelmatning där småfåglarna trivs. Även hägrarna matas. Kul inslag mitt i det annar så naturfattiga Solna.
Starta bildspel