2013-03-17 Vattenrall Råstasjön

Vid Råstasjön håller en relativt sällsynt Vattenrall till.
Starta bildspel